Skip to main content

Hoe lid worden…

We wensen je van harte welkom in onze club!

  • Het staat je vrij om 3 maal kosteloos aan onze trainingen deel te nemen.
  • Je kan lid worden van HEAK als recreant jogger of als VAL-atleet. In beide situaties mag je tijdens de trainingsuren gebruik maken van onze complete sportinfrastructuur. Bij aanvang van de trainingen worden concrete afspraken gemaakt betreffende het gebruik van de piste in functie van de trainingsnoden van de verschillende groepen. Lidmaatschap is mogelijk vanaf 5 jaar tot … Er is geen voorafgaandelijke fysieke test nodig, noch bepaalde conditie, enkel de zin om te lopen.  De aansluiting omvat tevens een verzekering voor sportongevallen* en een lidmaatschap bij een sympathieke club!

De recreant jogger

  • Voor de min 18-jarigen is er ieder trainingsmoment een aangepaste begeleiding. Bij de groepsindeling houden we rekening met de leeftijd van het kind/de jongere en diens mogelijkheden. Er wordt steeds gestreefd naar een evenwicht tussen uitdaging en plezier in het aanleren van de verschillende atletiek disciplines. ‘Lopen met een lach’ vormt de leidraad in de totale aanpak.
  • Voor de plus 18-jarigen is er een trainingsschema voorzien. Je bent vrij dit te volgen. Spreek gerust één van de andere joggers of iemand van het bestuur aan bij interesse, aansluiting bij één van de groepen of meer informatie over het schema. Alleen lopen of aansluiten bij een groep in functie van je tempo en je wensen: dat kan!

De VAL-atleet

Als VAL atleet heb je een persoonlijke nummer gedurende 1 atletiekjaar, dat loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Je kan hierdoor deelnemen aan officiële wedstrijden waarbij je de club (VABCO Mol) vertegenwoordigt en wordt opgenomen in classementen. Afhankelijk van het aantal deelnames en de wijze waarop je aan wedstrijden deelneemt (clubshirt), kan je een deel van je lidgeld terugverdienen.

  • De min 18-jarigen blijven in hun groep de trainingen volgen. Op (sommige) wedstrijden zal bestuur, trainers, ervaren ouders… aanwezig zijn om de kinderen/jongeren (en hun ouders :-)) te begeleiden. Hiervoor verwijzen we naar onze jaarkalender. Praktische afspraken kunnen voorafgaand worden gemaakt en vragen staat vrij.
  • De plus 18-jarigen kunnen in dit geval rekenen op een meer persoonlijke begeleiding in functie van de deelname aan bepaalde wedstrijden en de vooropgestelde doelen. Bij interesse spreek je best iemand van het bestuur aan.

Wens je aan te sluiten? 

Vul dan onze HEAK-inlichtingenfiche in en bezorg dit formulier aan één van de bestuursleden. Voor één atletiekseizoen (1 november tot en met 31 oktober) bedraagt het lidgeld 60 euro (bij latere aansluiting wordt dit bedrag aangepast pro rata), te storten op rekeningnummer BE55 9730 7439 0344 op naam van HEAK-vzw met vermelding van je naam + lidgeld. Pas na ontvangst van alle gegevens, documenten en je betaling, is je lidmaatschap voor 1 jaar in orde.

Voor aansluiting als VAL-atleet vul je eveneens de blauwe fiche van VABCO Mol in en betaal je aangepast lidgeld (Benjamins tot en met masters: 130 euro; Kangoeroe: 105 euro.

* De sportongevallenverzekering kan enkel worden gebruikt bij een volledig afgewerkt lidmaatschap (documenten, betaling) en een tijdige en correcte aangifte van het ongeval.